Прием

 Заявления за деца родени 2021 г. се подават след 10.01.2024г.


Документи

Тук е активиран порталът за електронно кандидатстване в детските заведения на територията на Община Русе.

Там са посочени правилата и критериите за прием в детските заведения на територията на Община Русе, както и подробни ръководства за регистриране на електронното заявление.


Родители, ако нямате достъп до интернет, ако срещнете трудност за подаване или коригиране на заявление, имате въпроси, обръщайте се към нашия екип на място в канцеларията на детската градина и на телефони 0894603023, 0894603021, където ще Ви бъде оказана помощ при регистрацията. 

График на класиранията

Първо класиране 29.05.24г. Второ класиране 17.06.24г. Трето класиране 01.07.24г.

Четвърто класиране 30.08.2024г.

     Заявления за деца родени 2021 г. се подават след 10.01.2024г.

     Децата родени 2021г. , приети на посочените по горе класирания ще постъпят в детската градина  в три първи групи от 15.09.2024г. 


ПРИ ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА ПРЕДСТАВИТЕ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ: 

 

ПРИ ОТСЪСТВИЕ ОТ ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО: 

Забележка – дните се смятат за календарни в системата на МЗ.

*На основание Закона за здравето и Наредба № 3 от 05.02-2007 на МЗ