Документи

Документи


За Прием

Декларации и Заявления

Задължителни здравни документи при постъпване

-Микробиологично изследване за патогенни чревни бактерии;

-Изследване за чревни паразити;

-Изследване на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване в детската градина;

-Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето;

-Медицинска бележка от лекар за липсата на контакт на детето със заразно болен, издадена не по-рано от три дни преди постъпване в детската градина.

При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни се представя изследване за чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца се представя отрицателен резултат за чревни паразити. При отсъствие на детето за повече от 10 дни се представя бележка от личния лекар. 

Алергии и заболявания

При отсъствия на детето