Дневен режим

ПЪРВА И ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (3–4 г.) и (4–5 г.)

06:30 – 08:15ч.  Прием на децата;

08:15 - 08:30ч. Утринна гимнастика;

08:30 - 09:00 ч. Закуска;

09:00 - 10:00ч. Педагогически взаимодействия, ситуации проведени от учителя;

10:00 - 10:15ч.  Подкрепителна закуска;

10:15 - 12:00ч.  Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, дейности, организирани от         учителя, дейности по избор на децата, допълнителни услуги;

12:00 - 13:00ч.  Подготовка за обяд, обяд и подготовка за сън; 

13:00 - 15:30ч.  Следобеден сън;

15:30 - 16:00ч.  Тоалет, подкрепителна следобедна закуска; 

16:00 - 16:30ч.  Педагогически ситуации, допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, дейности, организирани от     учителя, дейности по избор на децата; 

16:30 - 18:30ч.  Дейности, организирани от учителя, дейности по избор на детето, срещи и консултации с родителите, открити     моменти , изпращане на децата; 


ТРЕТА И ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (56 г.) и (6–7 г.)

06:30 – 08:00ч.  Прием на децата;

08:00 - 8:30 ч. Утринна гимнастика;

08:30 - 08:45ч. Закуска;

08:45 - 10:15ч. Педагогически взаимодействия, ситуации проведени от учителя;

10:15 - 10:30ч.  Подкрепителна закуска;

10:30 - 12:00ч.  Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, дейности, организирани от         учителя, дейности по избор на децата, допълнителни услуги;

12:00 - 13:00ч.  Подготовка за обяд, обяд и подготовка за сън; 

13:00 - 15:00ч.  Следобеден сън;

15:00 - 15:30ч.  Тоалет, подкрепителна следобедна закуска; 

15:30 - 16:30ч.  Педагогически ситуации, допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, дейности, организирани от     учителя, дейности по избор на децата; 

16:30 - 18:30ч.  Дейности, организирани от учителя, дейности по избор на детето, срещи и консултации с родителите, открити     моменти , изпращане на децата;