Обществен съвет

Членове на Обществен съвет към ДГ "Русалка" избран с Протокол от учредително събрание №1/14.12.2022г.

1. Основни членове:

Г-н Иван Макавеев Симеонов – председател на обществения съвет

Г-жа Таня Тодорова -началник отдел „Образование, спорт и младежки дейности“ – 

представител на Община Русе, Заповед № РД-01-4128/14,12,2022г. на Кмета на Община Русе

Г-жа Анета Ангелова – представител на родителите

Г-жа Айлин Юсеинова – представител на родителите

Г-жа Пламенка Тонева – представител на родителите

 

Резервни членове на обществения съвет към ДГ „Русалка“:

Г-жа Габриела Лекова – експерт в отдел „Образование, спорт и младежки дейности“

Г- жа Диляна Станчева – представител на родителите

Г-жа Десислава Хюсеинова – представител на родителите

Г-н Стилиян Демиров – представител на родителите

Г-н Пламен Христов – представител на родителите