Административни бланки

Заявление за смяна на смяна 

Заявление за ползване на отпуск


Тук е активиран порталът за електронно кандидатстване в детските заведения на територията на Община Русе.

Там са посочени правилата и критериите за прием в детските заведения на територията на Община Русе, както и подробни ръководства за регистриране на електронното заявление.


Заявление за отписване/преместване на дете