Група "Смехорани"

Група "Смехорани"

Учители: 

Ивелина Няголова и 

Емилия Петрова

Помощник-възпитател: Христина Трифонова