Група

"Слънчица" Русалка 2

Група Слънчица

Учители: 

Биляна Ненова и 

Ирена Йорданова

Помощник-възпитател:  Павлинка Петкова