Група"Слънчица"  

Група Слънчица

Учители: 

Кремена Йорданова и 

Десислава Георгиева

Помощник-възпитател: Стефка Минчева

Ний сме децата, дето на земята,

пеят и играят, усмихнати мечтаят.

В детската градина, група чудна има

„Слънчице“ е тя, с весели деца.