Група 

"Приятели"

Група Приятели

Учители: 

Елина Тодева  и 

Миглена Колева

Помощник-възпитател: Ваня Иванова
"Приятели сме малки , умни, смели и добри.Който ни познава ще го потвърди.Учим, пеем и играем - весело растем.С госпожите ни любими е забавен всеки ден.”