Група "Котета"

Група Котета

Учители: 

Вероника Стоянова  и 

Николай Игнатов

Помощник-възпитател: Севда Мутинова
 

Група „Котета” е гостоприемна среда за активност с креативно съдържание, с атмосфера за съпреживяване и взаимопомощ. Тук играят, мислят и споделят усмихнати и любознателни деца. Създадени са условия за целенасочена комуникация, споделена радост, чувство на съвместност и постигане на положителни резултати.

„Вярваме, постигаме, успяваме!”