Група "Звездици"

Група "Звездици"

Учители: 

Красимира Неделчева  и 

Бахтие Османова

Помощник-възпитател: Айнур Билялова                                                                        

                                           "Ние знаем, че детството се изживява само 

                                                                  веднъж и правим всичко 

                                                                                 необходимо то да остане незабравимо !"