Група "Веселяци"

Група Веселяци

Учители: 

Таня Дудева  и 

Анета Ирманова

Помощник-възпитател: Маринка Илиева