Група"Бон-бон"

Група Бон-бон

Учители: 

Милена Дудева  и 

Зорница Игнатова

Помощник-възпитател: Румянка Кръстева

При нас е интересно, защото:

* Играем, смеем се и се забавляваме заедно;

* Учим, докато играем;

* Атмосферата е позитивна, а взаимоотношенията са равнопоставени;

* Провокираме познавателните интереси на децата с нови знания и им помагаме да търсят и откриват отговорите на въпросите сами.