Групи

Група Приятели 

Учители: 

Елина Тодева и Миглена Колева

Помощник възпитатели: Ваня Иванова

Група Бърборино

Учители: 

Илиана Куцарова и Десислава Захариева

Помощник възпитатели: Мерлин Басриева

Група Делфинчета

Учители: 

Людмила Атанасова и Надежда Димитрова

Помощник възпитатели: Валентина Иванова

Група Смехорани

Учители: 

Емилия Петрова и Ивелина Няголова

Помощник възпитатели: Маргарита Петрова

Група Бон - бон

Учители: 

Милена Дудева и Зорница Игнатова

Помощник възпитатели: Румянка Кръстева

Група Слънчица

Учители: 

Кремена Йорданова и Десислава Георгиева

Помощник възпитатели: Стефка Минчева

Група Котенца

Учители: 

Вероника Стоянова и Николай Игнатов

Помощник възпитатели: Севда Мутинова

Група Мечо Пух 

Учители: 

Ярослава Илиева и Петя Терзиева

Помощник възпитатели: Милена Якимова-Златева

Група Мики Маус

Учители: 

Силвия Трайкова и Име Фамилия

Помощник възпитатели: Пламена Добрева

Група Слънчица

Учители: 

Биляна Ненова и Ирена Йорданова

Помощник възпитатели: Павлинка Петкова

Група Веселяци 

Учители: 

Пламена Дешева и Анета Ирманова

Помощник възпитатели: Маринка Илиева

Група Звездици

Учители: 

Красимира Неделчева и Бахтие Османова

Помощник възпитатели: Айнур Билялова