Откриване на солна стая

Откриване на солна стая

Днес в ДГ "Русалка" беше открита солна стая. На откриването присъстваха г-н Енчо Енчев - заместник-кмет "Хуманитарни дейности", доц. д-р Александър Парашкевов - директор на РЗИ, представители на Регионално управление на образованието, на Община Русе, представители на Обществения съвет към детската градина, родители.

   Опазването здравето на децата и тяхното добро физическо развитие е приоритет за екипа на ДГ "Русалка ", както и създаването на здравословна физическа среда.

  "Халотерапията е изключително полезна за профилактика на респираторните заболявания, алергии и кожни проблеми. Тя подпомага изчистването на токсините от дихателната система, подобрява външния вид на кожата и засилва имунитета."- това сподели доц. д-р Александър Парашкевов.

  В детската градина е направен график, осигуряващ достъп на децата два пъти седмично по 15 - 20 минути. Всеки ден от 16.30 ч. - 18.00 ч. и в петък през целия ден, децата записани в детската градина, но отсъстващи по здравословни причини, могат да посещават солната стая със своите родители след предварително обаждане.

 Честито на всички деца, родители и приятели на ДГ "Русалка", и на добро да ни е новата придобивка!