Добре дошла, Есен!

Задуха вятър в китни клони и първи златен лист отрони. Засвири с него нова песен пристигналата златна есен!

И тази година Есента дойде да зарадва малчуганите от ДГ "Русалка"!

Те бяха много щастливи да я посрещнат! За това ѝ се отблагодариха с прекрасни песни, танци и игри.

...Но времето мина неусетно!

Есента дари децата с вкусни плодове и им обеща догодина отново да е с тях по същото време. Пожела им здраве и весели игри в любимата детска градина!