Вътрешна площадка по БДП

Вътрешна площадка по БДП

С много знания и настроение, през изминалата седмица открихме новата си придобивка – красива вътрешна площадка по безопасност на движението по пътищата. Това е поредната, реализирана с много труд, идея в полза на децата. Съоръжението е обозначено с улици, кръстовища, пътни знаци, светофари и пешеходни пътеки. Едно такова кръстовище дава повече възможности за реални ролеви игри.

Разбира се, от новата придобивка най-радостни са децата. На въпроса : - Как се пресича на пътно платно? , Михаела на 6г. отговаря : -  Само на пешеходна пътека. Оглеждаш се наляво, после надясно, после пак наляво - ако няма коли пресичаш.